Send varslingsbrev for nettoprisindeksregulering

Har du brug for hjælp? Skriv til os

I Boligmanager er det muligt at sende et varslingsbrev med information til lejere om en kommende nettoprisindeksregulering.

De værdier, der ligger til grund for denne beregning, hentes automatisk fra Danmarks Statistik, og indekstallene for de enkelte måneder er ligeledes at finde i Boligmanager. Dette kan du gøre ved at klikke på person-ikonet øverst til højre og herefter Indstillinger. Klik nu på Nettoprisindeks under fanen Generelt ude i venstre side. 


Sådan finder du funktionen 'Nettoprisindeksvarsling' i Boligmanager

  1. Klik på Værktøjer i øverste linje

  2. Vælg herefter Nettoprisindeksvarsling

Når indekstallene er tilgængelige for f.eks. september måned, vælger man blot september, og systemet danner herefter hurtigt et overblik over, hvilke lejere der skal reguleres efter september måneds indekstal.Det er ligeledes muligt at vælge tidligere måneder, hvor du kan downloade og sende varslingsbreve, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Hvis du vil gennemgå varslingerne, inden de afsendes, er det muligt at generere et PDF-dokument med varslingsbreve ved at klikke på Download alle varslingsbreve på siden. Det er også muligt at klikke på de tre prikker yderst til højre ud for hver lejer og herefter på Preview varslingsbrev, hvis du ønsker at gennemgå dem enkeltvis.

Varslingsbrevet indeholder forskellige beregninger med udgangspunkt i tidligere nævnte indekstal, der viser lejer, hvordan vi er kommet frem til den nye boligleje med evt. regulering af deres depositum og forudbetalte leje.


Herunder ser du et eksempel på, hvordan dette fremlægges for lejer:

 

Sådan sender du varslingsbrevet

Det er muligt at vælge alle lejere eller sætte flueben ud for de lejere, du ønsker at sende varslingsbrevet til. Herefter afslutter du ved at klikke på Send varsling. Færdiggør afsendelsen ved at bekræfte, at varslingsbrevet afsendes til de korrekte lejere, og afslut ved at klikke på Send varsling. Lejerne vil herefter modtage varslingsbrevet via oplyst mailadresse.


Det vil herefter fremgå ud fra de valgte lejere, at varslingsbrevet nu er afsendt.

 

Har lejer ingen e-mailadresse? 

Såfremt du ikke har registreret en mailadresse på lejeren, er det ikke muligt at fremsende varslingsbrevet elektronisk. Det er fortsat muligt, at generere og fremsende varslingsbrevet på brev til lejer.

Dette gør du ved at klikke på de tre prikker yderst til højre ud for lejeren og derefter kan du downloade pågældende lejers varslingsbrev ved at klikke på Preview varslingsbrev. Du har herefter mulighed for at printe varslingsbrevet og fremsende det med almindelig post.

 

 

 

Læs også ...

 
Se mere