Opsæt automatisk nettoprisindeksregulering på ejendom eller lejemål

Har du brug for hjælp? Skriv til os

I denne guide gennemgår vi, hvordan du opsætter automatisk nettoprisindeksregulering på ejendoms- og lejemålsniveau i Boligmanager.


Indhold i denne guide

Opsæt nettoprisindeksregulering på en hel ejendom

Hvis du ønsker at regulere alle lejemål i en ejendom på én gang, kan du gøre dette på følgende måde:

  1. Vælg din ejendom

  2. Klik på Nettoprinsindeksregulering under kategorien Indstillinger i venstre side

I eksemplet herunder reguleres alle lejemål i ejendommen 1. januar og indeksmåneden er oktober. Den opsatte regulering er angivet som værende gældende pr. 1 januar 2023.

Herefter vælges feltet Brug maksimal %-stigning, og du anfører den procent, du ønsker, at huslejen maks. skal stige med (f.eks. 4 % jf. ny lov om huslejeloft). Undlad evt. at udfylde minimal %-stigning på tværs af alle erhverv.  

 

Opsæt nettoprisindeksregulering på et enkelt bolig- eller erhvervslejemål

Hvis du blot ønsker at regulere nettoprisindeks på et enkelt lejemål, fjerne reguleringen på et lejemål eller har lejemål, der ellers adskiller fra, hvad du har indsat på hele ejendommen, kan du overskrive ejendommens indstillinger.

  1. Vælg dit lejemål

  2. Klik på Nettoprisindeksregulering under kategorien Indstillinger ude i venstre side

  3. For at overskrive opsat nettoprisindeksregulering på ejendommen, skal du sætte et flueben i feltet Overskriv ejendommens indstillinger.

Indtast dato, regulerings- og indeksmåned samt Brug maksimal %-stigning ved at aktivere funktionen og anføre den procent, du ønsker, at huslejen skal stige med. Bekræft ved at klikke på Gem.

Ønsker du at aktivere/deaktivere nettoprisindekseringen på lejemålet, skal du sætte/fjerne fluebenet i feltet Aktiveret

 


Indsæt minimum og maksimum procent på erhverslejemål

Under Nettoprisindeksregulering på dit erhvervslejemål kan du indsætte minimum og maksimum procent på. Du vil kun få muligheden for minimum %-stigning på de lejemål, du har opsat som erhverv. Da nettoprisindeks kan være forskellig på erhverv, anbefaler vi, at det aktiveres og ændres individuelt på hvert enkelt erhvervslejemål.

Afslut dine ændringer ved at aktivere nettoprisindeks, og bekræft ved at klikke på Gem.


Såfremt nettoprisindeks også gælder depositum og forudbetalt leje, skal du huske at bogføre det på dine lejere først. Læs mere om bogføring af depositum og forudbetalt leje her.

 

 

 

Læs også ...

 
Se mere