Eksporter din data i Boligmanager

Har du brug for hjælp? Skriv til os

I Boligmanager har du forskellige muligheder for at eksportere data, så du hurtigt og nemt kan få et samlet overblik over din saldobalance eller specifikation af posteringer på en konto, som f.eks. kan benyttes ifm. afstemning af dit regnskab. 

Indhold i denne guide

 

Eksporter data i Boligmanager

I Boligmanager vil du mange steder opleve, at det er muligt at foretage udtræk af data til CSV eller Excel-fil. Nedenfor gennemgår vi nogle eksempler på typer af data, som det er muligt at eksportere i Boligmanager, samt hvordan dette kan lade sig gøre. 

Sådan laver du udtræk for saldobalancen
 1. Klik på feltet 'Økonomi' i den øvre fane på din side.

 2. Vælg herefter 'Saldobalance' ude i venstre side.

 3. Vælg hvilket selskab, det vedrører, og om du ønsker at eksportere data for selskabet og alle tilhørende ejendomme, selskabet alene eller de enkelte ejendomme.

 4. Vælg herefter regnskabsår eller angiv anden periode, hvis nødvendigt.

 5. Klik nu på 'Excel'- eller 'CSV'-knappen under feltet 'Periode (fra - til)' for at hente saldobalancen.
   


Sådan laver du udtræk for posteringer på enkelte konti
 1. Klik på 'Økonomi'-feltet i den øvre fane på din side.

 2. Vælg herefter 'Saldobalance' ude i venstre side.

 3. Vælg hvilket selskab, det vedrører, hvorefter det er muligt at eksportere data for selskabet og alle tilhørende ejendomme.

 4. Vælg herefter regnskabsår, eller angiv anden periode, hvis nødvendigt.

 5. Find den konto, som du ønsker en specifikation for, og klik herefter på kontonummeret ud for denne. 

 6. Klik nu på 'Excel'-knappen, som du finder øverst til højre, for at hente en oversigt over alle posteringer foretaget på denne konti i den valgte periode. 

Sådan laver du udtræk af lejers kontokort
 1. Gå ind på det lejemål for den lejer, det vedrører 

 2. Klik på 'Økonomi' under 'Nuværende lejer', hvorefter du nu ser kontokortet

 3. Vælg herefter regnskabsår, eller angiv anden periode, hvis nødvendigt.

 4. Klik nu på 'Excel'-knappen, som du finder under feltet 'Periode (fra - til)', for at hente en oversigt over lejers kontokort for den valgte periode. 

 

 

Gør brug af værktøjet Huslejeafstemning

I Boligmanager er det også muligt at afstemme huslejen på alle dine lejemål. Det giver dig et godt overblik, hvis der skulle forekomme ændringer i lejen. Her kan du se hvor stor differencen fra seneste til den kommende opkrævning er samt på hvilken opkrævningstype denne ændring er sket.

Klik her for at læse mere om huslejeafstemning.Skab et nemt overblik med Boligmanagers listeværktøj

Under dine ejendomme er det muligt at tilgå listeværktøjer, hvor du kan definere dine egne lister og efterfølgende lave udtræk med de informationer, der er bogført i systemet i en lejerkontekst, som du har brug for. 

Der findes ingen prædefinerede lister i Boligmanager. 

Sådan tilgår du listeværktøjet på ejendommen
 1. Gå til den ejendom, du ønsker at eksportere data fra. 

 2. Klik herefter på 'Lister' under kategorien 'Værktøjer' ude i venstre side.

 3. Indtast nu i øverste linje f.eks. 'Lejer' og 'Adresse' for at identificere saldoen, eller vælg disse i drop-down menuen ved at klikke på feltet. 

 4. Tilføj herefter de konti, du ønsker en specifikation over. Det kunne f.eks. være 'Huslejedebitor' for at se lejers debitorsaldo eller 'Aconto varme', 'Aconto vand', 'Depositum' og 'Forudbetalt leje' for at se disse saldi. 

 5. Vælg herefter regnskabsår, eller angiv anden periode, hvis nødvendigt.  

 6. Klik herefter på 'Download CSV' eller 'Download Excel' øverst til højre angivet som en blå knap for at hente en liste med denne information. 


Nedefor finder du eksempler på definerede lister dannet ved brug af listeværktøjet, samt hvilke værdier der hertil er benyttet, til at danne denne specifikke liste. 

Sådan laver du udtræk for debitorsaldoliste
 1. Gå til den ejendom, du ønsker at eksportere data fra. 

 2. Klik herefter på 'Lister' under kategorien 'Værktøjer' ude i venstre side.

 3. Indtast nu i øverste linje 'Lejer', 'Adresse' og 'Huslejedebitor' eller vælg disse i drop-down menuen ved at klikke på feltet. 

 4. Angiv herefter periodeangivelsen 01/01-22 og frem til den dato du ønsker listen skal medtage data for fx 29/02-24. Såfremt der er forekommer overført saldo, vil disse blive medregnet og overført til listen. Lejers saldo vil herefter være korrekt. 

 5. Klik herefter på 'Download CSV' eller 'Download Excel' øverst til højre angivet som en blå knap for at hente en liste med denne information. 

Sådan laver du udtræk for lejers navn og kontaktoplysninger
 1. Gå til den ejendom, du ønsker at eksportere data fra. 

 2. Klik herefter på 'Lister' under kategorien 'Værktøjer' ude i venstre side.

 3. Indtast nu i øverste linje 'Lejer', 'Adresse' og 'Telefonnumre', eller vælg disse i drop-down menuen ved at klikke på feltet. 

 4. Klik herefter på 'Download CSV' eller 'Download Excel' øverst til højre angivet som en blå knap for at hente en liste med denne information.

Sådan laver du udtræk for depositum og forudbetalt leje
 1. Gå til den ejendom, du ønsker at eksportere data fra. 

 2. Klik herefter på 'Lister' under kategorien 'Værktøjer' ude i venstre side.

 3. Indtast nu i øverste linje 'Lejer', 'Adresse', 'Forudbetalt leje' og 'Depositum' eller vælg disse i drop-down menuen ved at klikke på feltet. 

 4. Angiv herefter periodeangivelsen 01/01-22 og frem til den dato du ønsker listen skal medtage data for fx 29/02-24. Saldobalancen for depositum og forudbetalt leje vil derved blive medtaget fra bogføringstidspunkt og overført til listen. 

 5. Klik herefter på 'Download CSV' eller 'Download Excel' øverst til højre angivet som en blå knap for at hente en liste med denne information.

Sådan laver du udtræk for den årlige leje
 1. Gå til den ejendom, du ønsker at eksportere data fra. 

 2. Klik herefter på 'Lister' under kategorien 'Værktøjer' ude i venstre side.

 3. Indtast nu i øverste linje 'Lejer', 'Adresse' og 'Årlig Leje' eller vælg disse i drop-down menuen ved at klikke på feltet. 

 4. Vælg herefter regnskabsår.

 5. Klik herefter på 'Download CSV' eller 'Download Excel' øverst til højre angivet som en blå knap for at hente en liste med denne information.
Læs også ...