Opret eller rediger din kontoplan

Har du brug for hjælp? Skriv til os

Når du er blevet oprettet hos Boligmanager, er det vigtigt, du gennemgår din standardkontoplan. Der er på forhånd oprettet en standardkontoplan egnet til udlejningsejendomme, men du har altid mulighed for at redigere, oprette eller slette en konto.

Indhold i denne guide

 

Gå til hovedmenuen ved at klikke på person-ikonet i højre hjørne. Du finder din kontoplan ved først at klikke på Indstillinger og derefter klikke på Kontoplan i sidemenuen til venstre.

Herefter kan du lave forskellige opsætninger til standardkontoplanen. Når du efterfølgende opretter et nyt selskab, vil selskabet automatisk tage udgangspunkt i standardkontoplanen.

Ændrer du standardkontoplanen, efter du har oprettet selskabet, skal du huske at også at foretage ændringerne under selskabets kontoplan.

Når dine selskaber er oprettet, har du ligeledes mulighed for individuelt at redigere i selskabets kontoplan, der afviger fra din standardkontoplan.

 

Sådan opretter du en konto

Når du er på Kontoplan, kan du oprette en ny konto ved at trykke + Opret. Herefter åbnes der et nyt vindue, hvor du kan angive navn, type samt nummeret, som det skal have i kontoplanen.

Nummeret er afgørende for hvor i resultatopgørelsen eller balancen, den bliver placeret og summeret.

 


Sådan redigerer du en konto 

Du kan redigere en ny eller eksisterende konto ved at klikke på kuglepennen i højre side.

Herefter har du mulighed for at:

  • Ændre kontonavn
  • Ændre nummer
  • Tilføje moms, U25(udegående moms, typisk i driften) og I25(indgående moms, typisk ved moms i erhverv el. lignende)
  • Deaktivere manuel bogføring, dvs. at man ikke længere kan bogføre direkte på angivne konto
  • Foretage en manuel bogføring på selskab, dvs. at der kun kan bogføres på kontoen på selskabsniveau og ikke ejendommen
  • Foretage en manuel bogføring med lejerkontekst, dvs. at lejer kan eller skal angives ved bogføring. Bruges hvis lejer skal tilknyttes en konto, f.eks. aconto eller vedligeholdelseskonto.

Når du har anført ændringen, afslutter du blot ved at klikke på Gem

 


Sådan sletter du en konto

For at slette en konto skal du klikke på kuglepennen i højre side af kontoplan på den konto, du ønsker slettet. Klik herefter på knappen Fjern, og klik Ja til sletning af kontoen. Kontoen vil herefter blive fjernet næste gang, du opdaterer siden.

Bemærk, at det ikke er muligt at slette konti med hængelås eller konti, hvor der allerede er blevet bogført posteringer.

 

 

Sådan opretter du en anden type i kontoplanen

Der kan udover oprettelse af konti i kontoplanen også laves om på opsætningen i resultatopgørelsen og balancen.

Det er muligt at bruge følgende typer:

  • Gruppe
  • Undergruppe
  • Kategori
  • Sumfra

Nedenstående er et eksempel på opstilling af hvert punkt. Gruppen er den overordnet gruppe, hvor undergrupper, kategorier, konti og sumfra indgår i det pågældende kontointerval.

 


For at tilføje andre typer i din resultatopgørelse eller balance, skal du klikke + Opret. Herefter anføres navn på f.eks typen sumfra, og der angives hvilket interval, der skal sammentælles. Bekræft ved at klikke på Gem.

 

 

Læs også ...