Bogfør opstartsbalance i Boligmanager

Har du brug for hjælp? Skriv til os

I denne vejledning gennemgår vi, hvordan du kan bogføre din opstartsbalance i Boligmanager.

I eksemplerne nedenfor tages der udgangspunkt i ultimo saldoen pr. regnskabsskæring 31/12-2022, hvor ejendommens balance skal bogføres ind i Boligmanager. Det er også pr. denne dato, at alle bogføringer bliver foretaget.

Du skal først bogføre lejernes saldi ind på lejerne og efterfølgende ejendoms saldi ind på ejendommen. 

Indhold i denne guide

 

Bogføring af depositum og forudbetalt leje på eksisterende lejere

Nedenfor vises 2 eksempler på, hvordan du kan bogføre depositum og forudbetalt leje ind på eksisterende lejere.

Eksempel 1: Bogføring på nuværende lejer

 1. Gå til Nuværende lejer og vælg Økonomi

 2. Klik på fanen Bogføring

 3. Bogfør den nuværende saldo af depositum og forudbetalt leje, som lejere har indbetalt

I nedenstående eksempel indtaster vi følgende i bogføringen:

 1. 15.000 kr. kredit Depositum.
 2. 15.000 kr. kredit Forudbetalt leje.
 3. Det samlede beløb på 30.000 kr. debiteres på Fejlkonto som er en åbningsbalancekonto.
 4. Tilføj bilag til posteringen
 5. Klik herefter på Bogfør.
 6. Kontrollér at depositum og forudbetalt leje stemmer under fanen Depositum/Forud. Leje

Allerede modtaget indbetalinger på fejlkonto 

Bemærk, at du tidligere har modtaget indbetalingen af depositum og forudbetalt leje, da lejeren flyttede ind i lejemålet, hvorfor beløbet allerede er en del af saldoen på din bank. Da du ikke har modtaget alle pengene pr. 31.12., bogføres saldoen i stedet på fejlkontoen, som udlignes når du bogfører opstartsbalancen ind.

Vi anbefaler, at du ligeledes læser denne vejledning om bogføring af depositum og forudbetalt leje på eksisterende lejere.

 

Eksempel 2: Bogføring ved brug af standardkladde

 1. Klik på Økonomi-feltet i den øvre fane på din side

 2. Vælg herefter Bogføring ude i venstre side

 3. Bogfør opstartsbalancen i standardkladden


I nedenstående vises indtastningen i bogføringskladden:

 1. 15.000 kr. kredit Depositum (Husk at anføre lejer)
 2. 15.000 kr. kredit Forudbetalt leje (Husk at anføre lejer)
 3. 30.000 kr. debet Huslejedebitor (Husk at anføre lejer)
 4. 30.000 kr. kredit Huslejedebitor (Husk at anføre lejer)
 5. 30.000 kr. debet Fejlkonto, som er en åbningsbalancekonto
 6. Du kan i næste linje starte forfra med næste lejer og lave indtastningen som ovenfor
 7. Når du har tastet alle lejerne, skal du huske at tilføje bilag til posteringerne, hvorefter du klikker på 'Bogfør'.
 8. Du kan nu kontrollere, at depositum og forudbetalt leje stemmer, under fanen Depositum/Forud.leje på lejeren. 


Vi anbefaler, at du ligeledes læser denne vejledning om bogføring af depositum og forudbetalt leje på eksisterende lejere.

 

Bogføring af aconto vand og varme på eksisterende lejere

Nedenfor vises 2 eksempler på, hvordan du kan bogføre aconto vand og aconto varme ind på eksisterende lejere.

Eksempel 1: Bogføring på nuværende lejer

 1. Gå til Nuværende lejer og vælg Økonomi

 2. Klik på fanen Bogføring

 3. Bogfør den nuværende saldo af aconto varme og aconto vand, som er det beløb lejeren allerede har indbetalt

I nedenstående vises bogføringen:

 1. 5.000 kr. kredit Aconto varme.
 2. 2.500 kr. kredit Aconto vand.
 3. Det samlede beløb på 7.500 kr. debiteres på Fejlkonto som er en åbningsbalancekonto.
 4. Tilføj bilag til posteringen.
 5. Klik herefter på Bogfør.

 

Allerede modtaget indbetalinger på fejlkonto

Bemærk, at du allerede har modtaget betalingen for aconto vand og varme, hvorfor beløbet er en del af saldoen på din bankkonto. Da du ikke har modtaget alle pengene pr. 31.12., bogføres saldoen i stedet på fejlkontoen, som derved udlignes når du bogfører opstartsbalancen ind.
Eksempel 2: Bogføring ved brug af standardkladde

 1. Klik på Økonomi-feltet i den øvre fane på din side

 2. Vælg herefter Bogføring ude i venstre side

 3. Bogfør opstartsbalancen i standardkladden

 

I nedenstående vises indtastningen i bogføringskladden:

 1. 5.000 kr. kredit Aconto varme (husk at anføre lejer) 
 2. 2.500 kr. kredit Aconto vand (husk at anføre lejer) 
 3. 7.500 kr. debet Huslejedebitor (husk at anføre lejer) 
 4. 7.500 kr. kredit Huslejedebitor (husk at anføre lejer) 
 5. 7.500 kr. debet Fejlkonto som en åbningsbalancekonto
 6. Du kan i næste linje starte forfra med næste lejer og lave indtastningen som ovenfor
 7. Når du har indtastet alle lejerne, skal du huske at tilføje bilag til posteringerne
 8. Klik herefter på BogførBogføring af opstartsbalance

Nu skal du bogføre resten af balancens saldo. 

 1. Klik på Økonomi-feltet i den øvre fane på din side

 2. Vælg herefter Bogføring ude i venstre side

 3. Bogfør opstartsbalancen i standardkladden

Her bogfører du alle dine balanceposter. Bemærk, at du ikke skal bogføre depositum, forudbetalt leje, aconto vand og varme, da de poster allerede er bogført jf. ovenstående afsnit vi allerede har gennemgået. Det samlede beløb er på fejlkontoen, som i stedet indtastes i kassekladden.    

Når du har tastet alle beløbene ind på de rigtige konti, går balancen samlet i 0, så det afspejler dit regnskab.

Bemærk, at hver linje ikke skal have en modkonto, da balancen samlet set i debet / kredit udligner hinanden.

 

Husk at vedhæfte bilag til posteringerne, og klik herefter på Bogfør.

Alle dine åbningssaldi er nu bogført ind i Boligmanager, og du kan gå i saldobalance for at afstemme dit resultat.

 

Generelle tips og afstemning af bogført åbningsbalance

TAB-funktion

Når du står på en bogføringslinjen, kan du trykke videre til næste felt ved at trykke på TAB.

Når du har udfyldt hele linjen og til sidst har indtastet beløbet i debet/kredit, trykker du igen TAB, hvorefter den automatisk begynder på ny linje, hvor den tager saldoen med. Når du har tastet alle linjer, kan du benytte TAB til at danne en ny linje, hvor den gerne skulle give 0 kr. Herefter ved du, at din balance stemmer. 

TAB billede.png

 

Afstemning af depositum og forudbetalt leje

Når du har bogført depositum og forudbetalt leje på alle dine lejere, kan du trække en samlet liste på ejendommen, hvor du kan afstemme saldoen med dit årsregnskab.

 1. Gå til din Ejendom

 2. Klik på Lister under kategorien Værktøjer ude i venstre side

 3. Vælg Lejer, Depositum, Forudbetalt leje i rullemenuen

Listen kommer herefter frem med bogført saldo, hvor det er muligt at eksportere listen til Excel. 

 

Afstemning af aconto varme og aconto vand

Når du har bogført aconto varme og aconto vand på alle dine lejere, kan du trække en samlet liste på ejendommen, hvor du kan afstemme saldoen med dit årsregnskab.

 1. Gå til din Ejendom

 2. Klik på Lister under kategorien Værktøjer ude i venstre side

 3. Vælg Lejer, Aconto varme, Aconto vand i rullemenuen

Listen kommer herefter frem med bogført saldo, hvor det er muligt at eksportere listen til Excel. 

 

 

Læs også ...