Skift fra BS-web til almindelig Betalingsserviceaftale med Boligmanager som dataleverandør

Har du brug for hjælp? Skriv til os

I denne guide gennemgår vi, hvordan du skifter fra BS-web til almindelig Betalingsserviceaftale med Boligmanager som dataleverandør. 

Sådan skifter du fra BS-web til almindelig Betalingsserviceaftale med indbetalingskort

 1. Start oprettelsen ved at gå til Betalingsservice aftaleportal her

 2. Klik på Opret aftale og log ind med MitID 
  Det MitID du benytter, skal være opsat til erhvervsbrug.

 3. Gå herefter til afsnittet 'Virksomhedsoplysninger'
  Indtast navn og kontaktoplysninger på den primære kontaktperson i jeres virksomhed.​

  Betalingsservice henter automatisk p-nummer fra CVR-registeret. Har du flere p-numre, skal du vælge den korrekte på listen.

 4. Gå til afsnittet 'Anti-hvidvask information' 
  Her skal du bekræfte virksomhedens ejerforhold fra Virk.dk

 5. Gå til afsnittet 'Ejerforhold' og udfyld felterne
  Det er vigtigt, at det er virksomhedens reelle ejer(e), som er angivet i CVR-registeret der indtastes.

  Bemærk, at du skal benytte ejerens CPR-nr. ved indtastningen.

 6. Gå til afsnittet 'Underskriver'
  Angiv en tegningsberettiget, som underskriver til aftalen.

 7. Gå til afsnittet 'Vælg produkt​,
  Vælg: Betalingsservice, og afkryds feltet Betalingsservice med indbetalingskort og udfyld de resterende felter. Dette produkt giver dig mulighed for at lave automatiske opkrævninger via Boligmanager.

  FI-kreditornummeret er det som du har fået oplyst af din bank, da du oprettede din BS-aftale. 

 8. Gå til afsnittet 'Øvrige oplysninger' og udfyld felterne
  Du har mulighed for at redigere foreslået debitorgruppenummer, virksomhedsnavn og betegnelse. Vi anbefaler, at du beholder de forudfyldte oplysninger.

  I feltet 'Betaling på ikke bankdage', sætter du en markering i 'Efterfølgende bankdag'.

 9. Gå videre til 'Dataudveksling med Betalingsservice' og angiv, Boligmanager som dataleverandør
  Ved dataudveksling med Betalingsservice er det vigtigt, at du vælger muligheden 'Virksomhed/forening bruger anden samarbejdspartner/administrator'.

  Dataleverandørnummer: Her angives CVR-nummer for Boligmanager ApS som er følgende:

   

  41643080

   

  Navn på dataleverandør/administrator: Her skriver du:

   

  Boligmanager ApS

   

 10. Gå til afsnittet 'Fakturering' og udfyld felterne 
  Du skal angive dine kontooplysninger for din afregningskonto – og evt. gebyrkonto, – hvilken prismodel, du ønsker, og hvordan du foretrækker at modtage faktura. Her angiver du det registrerings- og kontonr., som Betalingsservice skal trække deres gebyrer fra.

  Vælg om din aftale med Betalingsservice skal afregnes med eller uden abonnement. Hvis din Betalingsserviceaftale KUN skal anvendes til advisering af FI-indbetalinger, skal du vælge: Uden abonnement. Hvis du har mere end 2000 automatiske opkrævninger om året, kan det bedst betale sig at vælge: Med abonnement

  Vælg hvordan I ønsker at modtage fakturering fra Betalingsservice: Har din virksomhed et EAN-nr., og du derfor kan modtage og behandle elektroniske fakturaer vælg her 'Få tilsendt fakturaen elektronisk (EAN-faktura)', og indtast jeres EAN-nr.
  Har din virksomhed ikke et EAN-nr. skal du vælge 'Få tilsendt fakturaen som PDF til e-Boks'.

 11. Vigtigt! Gå afslutningsvist til afsnittet 'Supplerende oplysninger og dokumentation'

  Ved BEMÆRK, skal du kopiere den fremhævede tekst herunder og indsætte den i bemærkningsfeltet. Det er vigtigt, at teksten indsættes, præcis som den fremgår i nedenstående felt:

  Daglige leverancer retur til Boligmanager + accept af 605-leverancer:
  - Daglig 602 med alle transtyper
  - Løbende 603 med til og afgange
  - Daglig 621
  - Udveksling af alle typer 605-leverancer med til- og afmelding af BS-aftaler.
  - Mandater fra BS-web flyttes med over på ny aftale.

   

 12. Signér og afslut opsætningen ved at følge anvisningerne for hhv. digital eller analog signatur

  Hvis din bank kan håndtere digital signering, skal du følge anvisningen på skærmen.

  Hvis du får besked om at printe ansøgningen, skal du klikke på: Print og afslut ansøgningen. Ansøgningen skal så stemples og underskrives af dig og din bank.

  Læs mere om, hvordan du sender den underskrevne ansøgning digitalt til Betalingsservice her.

 13. Videresend din oplysninger til Boligmanager
  Når du har fået bekræftelse fra Betalingsservice på, at din BS-aftale med Boligmanager som dataleverandør er klar, skal du videresende selskabets PBS-nummer, FI-nummer og debitorgruppenr. til Boligmanager.

  Har du flere selskaber, skal vi bede dig indtaste alle oplysninger i en excelfil og sende den til info@boligmanager.com.

  Har du lejere med en eksisterende betalingsserviceaftale (PBS-mandater) der skal flyttes til Boligmanager, skal du samtidig videresende en excelfil til os med følgende oplysninger:

  - Lejernes fulde navne
  - Lejemålets adresse
  - Lejers PBS-nummer


  Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på info@boligmanager.com

 

 

Læs også ...

 
Se mere