Opsæt og bogfør depositum og forudbetalt leje

Har du brug for hjælp? Skriv til os

Når dine lejere er oprettet i Boligmanager, er det til tid at foretage en opsætning og bogføring af depositum og forudbetalt leje.

Indhold i denne guide

 

Opsætning af depositum og forudbetalt leje

For at komme i gang med opsætning af depositum og forudbetalt leje skal du gøre følgende:

 1. Gå ind på lejemål og under Nuværende lejer klikker du på Økonomi

 2. Klik herefter på fanen Depositum/Forud.leje

 3. Når du angiver et flueben i feltet Aktiveret sker følgende:

  Systemet vil automatisk regulere depositum og den forudbetalte leje, så det stemmer overens med huslejens størrelse.

  Systemet vil automatisk modregne den forudbetalte leje under opsigelsesperioden.

  Hvis depositum eller den forudbetalte leje ikke stemmer overens med huslejens størrelse

  Vælger du at angive et flueben i Aktiveret, vil systemet automatisk regulere beløbet op over oplyste antal måneder, begyndende den næstkommende opkrævning.
  Systemet vil desuden sørge for, at regulere depositum eller den forudbetalte leje ved fremtidige huslejereguleringer. 

  Hvis den forudbetalt leje skal modregnes i opsigelsesperiode og ikke stemmer overens med huslejens størrelse

  Stemmer den forudbetalte leje ikke overens med huslejens størrelse, men du ønsker, at indbetalte forudbetalte leje skal modregnes i huslejeopkrævningen i opsigelsesperioden, kan du afvente en opsigelse fra lejer, før du angiver et flueben i feltet. 

  Derved vil den kun modregne det beløb, som lejeren har indbetalt over det oplyste antal måneder.  4. Herefter udfyldes antal måneder

 5. Herefter udfyldes beholdning med beløb, som lejer har indbetalt

 6. Bekræft ved at klikke på Gem

Bemærk, at der ud for feltet Saldobalancen står 0 kr., på hver type. Dette betyder blot, at vi endnu ikke har bogført depositum eller forudbetalt leje på lejeren. Vi kan ikke trække lister på lejerne, før dette er bogført.

Bogføring af depositum og forudbetalt leje

Nedenfor vises et eksempel på, hvordan du kan bogføre depositum og forudbetalt leje på lejeren. Bemærk, at man kan kontrollere om der allerede er bogført depositum og forudbetalt leje på lejer ved at kigge under Depositum/Forud.leje og herefter Saldobalancen. Den vil stå i 0, hvis der endnu ikke er bogført noget.

For at komme i gang med bogføring af depositum og forudbetalt leje skal du gøre følgende:

 1. Gå til Nuværende lejer og vælg Økonomi

 2. Klik på fanen Bogføring. Bogfør den nuværende depositum og forudbetalt leje, der er indbetalt af lejeren.

 3. Som vist i eksemplet nedenfor bogføres der 19.000 kr. kredit i Forudbetalt leje og 19.000 kr. kredit i Depositum. Det samlede beløb 38.000 kr. debiteres på Bank/Fejlkonto som er en åbningsbalancekonto. 

 4. Klik herefter på Bogfør og kontrollér, at depositum og forudbetalt leje stemmer under fanen Depositum/Forud.leje

 

Når du er færdig med at bogføre depositum og forudbetalt leje på alle dine lejere, vil du kunne trække en samlet liste ud fra systemet, hvor du kan se det indestående på tværs af alle lejere.

Boligmanager kan automatisk håndtere regulering af depositum og forudbetalt leje, når huslejen ændrer sig, f.eks. i forbindelse med en huslejeregulering efter nettoprisindekset. Læs mere om automatisk nettoprisindeksregulering i Boligmanager her

 

 

 

Læs også ...