Forbrugsregnskab: Opsætning, acontoliste og afregning

Har du brug for hjælp? Skriv til os

Du kan bruge Boligmanagers forbrugsregnskab til automatisk at hente lejers acontolister, generere filer til forbrugsregnskabsleverandøren, samt indtaste og lave engangsopkrævninger på differencen.

Har du moms på din ejendom, skal du huske at tilføje, at forbrugsafregningskonti har udgående moms.

Du tilføjer den udgående moms inde på din kontoplan på selskabet. 

Læs mere om opsætning af kontoplanen her. 

Indhold i denne guide


Opsætning af forbrugsregnskab på ejendommen

Du har mulighed for at oprette et vand-, varme- eller elregnskab på dine ejendomme. Forbrugsregnskabet henter herefter lejers indbetalte aconto og sørger for nulstilling af afregningen mellem aconto og faktisk forbrug.

Sådan opretter du et forbrugsregnskab

 1. Gå ind på den pågældende ejendom og klik på Forbrugsregnskab.

 2. Klik herefter på knappen Opret nyt forbrugsregnskab

 3. Du skal nu anføre navn og type, hvorefter systemet automatisk udfylder de resterende konti, som forbrugsregnskabet skal tage udgangspunkt i.

 4. Herefter vælges hvilken periode, forbrugsregnskabet forløber sig over.

 5. Klik herefter på knappen Gem, og forbrugsregnskabet er nu oprettet på ejendommen.

 

Acontolister til forbrugsregnskabsleverandør

I forbindelse med opgørelse af varmeregnskabet, skal du fremsende acontoliste og udgifter, som skal fordeles i varmeregnskabet til den forbrugsregnskabsleverandør, som beregner lejernes vand-, varme- og elopgørelser.

Sådan henter du acontoliste til forbrugsregnskabsleverandør

 1. Gå ind på den pågældende ejendom og klik herefter på Forbrugsregnskab.

 2. Klik på fanen Lister og vælg det forbrugsregnskab og dato, som du ønsker at hente listen på.

 3. Herefter bliver listen opdateret, og du kan vælge at downloade listen som en CSV eller normal Excel-fil.

Du skal nu sende eller uploade filen hos din forbrugsregnskabsleverandør, så de kan beregne fordelingsregnskabet.

 

Afslutning af forbrugsregnskab

For at kunne afregne forbruget overfor lejerne, skal du have modtaget opgørelserne fra forbrugsregnskabsleverandøren. Herefter kan du automatisk få Boligmanager til at nulstille lejers indbetalte aconto og oprette engangsopkrævninger på lejerne.

 1. Gå ind på den pågældende ejendom og klik på Forbrugsregnskab.

 2. Klik på fanen Bogføring og vælg det ønskede forbrugsregnskab og dato.

 3. Du skal herefter indtaste lejers reelle forbrug, så systemet kan beregne differencen mellem faktisk forbrug og lejers aconto indbetalinger.

 4. Under Totaler kan du lave en kontrol af, om aconto og forbrug stemmer i henhold til de forbrugsopgørelser, du har modtaget fra din forbrugsopgørelsesleverandør.

 5. Herefter anføres datoer i forbindelse med afregning af differencen og bogføring.

  Opkrævningsdato for nuværende lejere: Her angiver du dato for, hvornår boende lejer skal tilbagebetales/efteropkræves for differencen mellem forbrug og aconto. Denne afregning tilføjes til den løbende huslejeopkrævningen. 

  Forfaldsdato fraflyttede lejere: Her angiver du forfaldsdato på opkrævningen for forbrugsafregningen med den fraflyttede lejer. Fraflytter modtager straks en besked/opkrævning pr. mail, hvis der er et tilgodehavende eller en efterbetaling. 

  Dato for nulstilling af acontobeløb: Her anfører du, hvornår aconto skal nulstilles på lejer. Aconto og reel forbrug flyttes til den anførte afregningskonto, hvor du efterfølgende kan afstemme forbrugsregnskabet. Du skal manuelt bogføre årsopgørelsen fra fjernvarmeværket og øvrige udgifter som er fordelt i fordelingsregnskabet ind på afregningskontoen.

 6. Bekræft ved at klikke Bogfør og afsend
  Bemærk – efter bekræftelse af angivet forbrug, er det ikke længere muligt at redigere disse. Du bør derfor sørge for, at oplysningerne er korrekte. 

  Forbrugsregnskabet vil nu blive afsluttet og lukket, og engangsopkrævningerne på differencen mellem indbetalt aconto og reelt forbrug bliver genereret. Du skal selv sende forbrugsopgørelsen til lejer.

 

 

 

Læs også ...